Zoznam učiteľov

 
 
RNDr. Eva Kozová Kz Rozvrh
Riaditeľka
 
 
Ing. Lýdia Haliaková Hl Rozvrh
Zástupkyňa
 
 
Ing. Eva Sedláčková Sd Rozvrh
Zástupkyňa
 
 
Mgr. Zlatica Baxová Bx Rozvrh
Učiteľka
 
 
Ing. Tibor Beňa Be Rozvrh
Učiteľ
 
 
Ing. Pavla Čaplová Ča Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Viktória Čekanová Če Rozvrh
Triedna učiteľka: I.C
 
 
Ing. Tatiana Dobrovodová Do Rozvrh
Triedna učiteľka: III.B
 
 
Mgr. Miriama Ďuričková Ďu Rozvrh
Triedna učiteľka: I.A
 
 
Ing. Helena Fusková Fu Rozvrh
Učiteľka
 
 
Ing. Mariana Gaálová Gl Rozvrh
Učiteľka
 
 
Ing. Tomáš Galandák Ga Rozvrh
Učiteľ
 
 
Mgr. Katarína Grebečíová Gr Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Boris Honz Hz Rozvrh
Učiteľ
 
 
Ing. Dušan Hrabina Hr Rozvrh
Učiteľ
 
 
Eugen Mešťánek Me Rozvrh
Učiteľ
 
 
Mgr. Adriána Nagyová Ng Triedna učiteľka: III.A
 
 
Ing. Beata Ogrodníková Ok Rozvrh
Triedna učiteľka: IV.A
 
 
Ing. František Ridzoň Ri Rozvrh
Triedny učiteľ: II.A
 
 
Mgr. Jozef Sagan Sg Rozvrh
Učiteľ
 
 
Mgr. Dana Schneiderová Sch Rozvrh
Triedna učiteľka: IV.B
 
 
RNDr. Ľubica Stupareková St Rozvrh
Triedna učiteľka: II.B
 
 
Ing. Marián Štibrány Št Rozvrh
Učiteľ
 
 
Mgr. Miroslava Tomiczková Tm Rozvrh
Triedna učiteľka: I.B
 
 
Mgr. Jozef Trutz Tr Rozvrh
Učiteľ
 
 
Mgr. Ľudmila Zeleňáková Zk Rozvrh
Triedna učiteľka: II.C

© aScAgenda 2019.0.1143 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 11.12.2018