Zoznam tried

Názov
I.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Miriama Ďuričková
I.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Miroslava Tomiczková
I.C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Viktória Čekanová
II.A Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. František Ridzoň
II.B Rozvrh
Triedny učiteľ RNDr. Ľubica Stupareková
II.C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Ľudmila Zeleňáková
III.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Adriána Nagyová
III.B Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Tatiana Dobrovodová
IV.A Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Beata Ogrodníková
IV.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Dana Schneiderová

© aScAgenda 2019.0.1146 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 17.01.2019